เอกสารประกอบการเรียนแบ่งตามระดับ

engoo advanced topic

เรามีเอกสารจากหัวข้อข่าว เวปไซต์หรือหัวจ้อที่น่าสนใจในการแชร์หรือถงเถียงกับอาจารย์

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับการอภิปราย

การนำหัวข้อข่าวหรือจากเวปไซต์มาพูดคุย ถกเถียงกับอาจารย์

ข่าวNews

British BBC News website
American CNN news website
Time magazine website
This news sites, mostly from the Middle East, have the different views witn the news from western world.
The famous American news platform, the New York Times.
The Reuters News provides business and financial news.
It is designed to provide financial, economic and business news website.

หัวข้อTopics

Do you like food? Do you like cooking? On this webstie, you will see a lot of pictures of dishes and learn recipes together with your teacher.
Do you feel interested in Interior Design? Then it's a must for you to visit this site.
This site are for those simply love fashion.
Want to learn more about the current trends and future technological developments? Visit this site for the latest in Digital Technology.
Enhance life and work skills for a better life, while learning from really interesting news with this website.

เอกสาประกอบการเรียนของเรา

การแสดงความคิดเห็น

Discussions
เรียนการพูดคุยแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อเป็นภาษาอังกฤษ. พยายามสรุปหัวห้อและแลกเปลี่ยนความคิดกับคุณครู
Lesson 02
Lesson 04
Lesson 05
Lesson 06
Lesson 07
Lesson 09
Lesson 10
Lesson 11
Lesson 12
Lesson 13
Lesson 14
Lesson 15
Lesson 16
Lesson 17
Lesson 18
Lesson 19
Lesson 20
Lesson 21
Lesson 22
Lesson 23
Lesson 24
Lesson 25
Lesson 26
Lesson 27
Lesson 28
Lesson 29
Lesson 31
Lesson 34
Lesson 35
Lesson 36
Lesson 39
Lesson 40

หัวข้อเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียง

Speech of a Great Man
ท่านสามารถที่จะแชร์หรือพูดคุยในแง่มุมต่างๆของแต่หล่ะหัวข้อ

การบรรยายรูปภาพ

Describing Pictures
ฝึกฝนทักษะการพูดด้วยการบรรยายรูปภาพเป็นภาษาอังกฤษ

แบบทดสอบ

Quiz
สนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ แบบทดสอบของเราจะช่วยให้คุณทดสอบทักษะและพัฒนาคำศัพท์ต่างๆ