คุณสามารถเลือกหัวข้อที่จะเรียนได้ตามความต้องการของท่าน

toktoeol ielts topic

The International English Language Testing System (IELTS) คือการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมดสอบกว่าสองล้านคนในทุกปี IELTS ถือเป็นการทดสอบที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เป็นที่ยอมรับขององค์กรกว่า 9,000 องค์กรทั่วโลก รวมทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง. และองค์กรวิชาชีพต่างๆ การทดสอบการพูดของ IELTS นั้นมีประสิทธิภาพและเป็นการทดสอบการสนทนาภาษาอังกฤษของท่านอย่างเป็นธรร มชาติ.

เอกสารประกอบการเรียนของเรา

ในบทที่ 1

Part 1
ในบทที่ 1 ตอบคำถามเกี่ยวกับตัวคุณและครอบครัวของคุณ.

ในบทที่ 2

Part 2
พูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 นาที.

ในบทที่ 3

Part 3
ในบทที่ 3 อธิบายเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณที่ได้รับในบทที่ 2 มากขึ้น.