คุณสามารถเลือกหัวข้อที่จะเรียนได้ตามความต้องการของท่าน

engoo interest topic

คอร์สสำหรับเด็ก (โดยที่ผู้ปกครองสามารถที่จะเข้าร่วมด้วยในระหว่างที่เรียน)

เอกสารประกอบการเรียนของเรา

เอกสารประกอบการเรียนสำหรับเด็ก
เอกสารประกอบการเรียนของเรา

Kids
เรามีบทเรียนที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
Lesson 4
Lesson 6
Lesson 7
Lesson 9
Lesson 10
Lesson 11
Lesson 12
Lesson 13
Lesson 14
Lesson 15
Lesson 16
Lesson 17
Lesson 18
Lesson 19
Lesson 20
Lesson 25
Lesson 26
Lesson 27
Lesson 28
Lesson 29
Lesson 30
Lesson 31
Lesson 32
Lesson 33
Lesson 34
Lesson 35
Lesson 36
Lesson 37
Lesson 38
Lesson 39
Lesson 40
Lesson 41
Lesson 42
Lesson 43
Lesson 44
Lesson 45
Lesson 46
Lesson 47
Lesson 48

เอกสารประกอบการเรียนสำหรับเด็ก

น้องๆสามารถที่จะเลือกกิจกรรมตามหัวข้อข้างล่างนี้

engoo interest topic
Have fun with English words!

อาจารย์จะใช้ภาพในการสอนคำศัพท์

engoo interest topic
Picture the word

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

engoo interest topic
Sing English song

ร้องเพลงภาษาอังกฤษ