ราคาคอร์ส
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับอิงกู

8ครั้ง/30วัน*

1,250บาท

เฉลี่ยครั้งละ 157 บาท
คอร์ส 1 เดือน*
(ครั้งละ 25 นาที)
2,990บาท
( เรียน 1 ครั้ง/วัน )
5,580บาท
( เรียน 2 ครั้ง/วัน )
8,250บาท
( เรียน 3 ครั้ง/วัน )
คอร์ส 3 เดือน*
(ครั้งละ 25 นาที)
8,250บาท
( เรียน 1 ครั้ง/วัน )
15,500บาท
( เรียน 2 ครั้ง/วัน )
23,100บาท
( เรียน 3 ครั้ง/วัน )
คอร์ส 6 เดือน*
(ครั้งละ 25 นาที)
14,500บาท
( เรียน 1 ครั้ง/วัน )
27,600บาท
( เรียน 2 ครั้ง/วัน )
42,000บาท
( เรียน 3 ครั้ง/วัน )
 • เรียนกับคุณครูต่างชาติ แบบตัวต่อตัว
 • เลือกบทเรียนได้ ตามความต้องการ
 • เรียนได้ทุกวัน เลือกเวลาเรียนได้ 24 ชม.
 • เลือกคุณครูได้ทุกครั้งที่เรียน
 • เรียนได้ทุกอุปกรณ์
*หมายเหตุ:
 • คอร์สเรียนแบบ 8 ครั้ง/30 วัน (ชำระแบบอัตโนมัติ)
 • - เรียนครั้งละ 25 นาที
 • - สามารถเลือกลงเรียนได้ทุกเวลา 8 ครั้ง ในระยะเวลา 30 วัน
 • - ในระยะเวลา 30 วัน หากต้องการเรียนมากกว่า 8 ครั้ง ท่านสามารถเลือกซื้อคูปองเรียนเพิ่มเติมได้ที่เมนูด้านซ้ายที่หน้าหลัก
 • - ในการจองคลาสเรียน สามารถยกเลิกคลาสที่จองไว้ได้ก่อนเวลาเริ่มเรียนอย่างน้อย 30 นาที แต่หากยกเลิกแล้วจะไม่สามารถ ทำการจองคลาสเรียนที่ทำการยกเลิกไปได้อีกครั้ง
 • - การชำระเงินจะเป็นการชำระแบบอัตโนมัติทุกๆ 30 วัน
 • - หากท่านต้องการยกเลิกการชำระเงินในครั้งถัดไป สามารถคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการชำระเงิน” ที่หน้า “แก้ไขโปรไฟล์” ก่อนการ ชำระเงินครั้งถัดไป
 • - หากท่านพบปัญหาในการชำระเงิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า 
 • คอร์สเรียนแบบ 1 เดือน (ชำระแบบอัตโนมัติ)
 • - เรียนครั้งละ 25 นาที 
 • - ระยะเวลาเรียน 30 วัน นับจากวันที่ชำระเงินเป็นวันแรก
 • - สามารถเรียนได้ตามจำนวนครั้งที่สมัครในแต่ละวัน 
 • - หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนครั้งในการเรียน  ท่านสามารถเลือกซื้อคูปองเรียนเพิ่มเติมได้ที่เมนูด้านซ้ายที่หน้าหลัก หรือ อัพเกรดคอร์สเรียน 
 • - การอัพเกรดคอร์สเรียน  ท่านสามารถไปที่หน้า “แก้ไขโปรไฟล์” และคลิกที่ปุ่ม “อัพเกรดคอร์สเรียน” เมื่ออัพเกรดแล้วระบบ จะเฉลี่ยคอร์สเรียนตามความเป็นจริง และจะเป็นราคาปกติของคอร์สเรียนใหม่ในเดือนถัดไป
 • - การชำระเงินจะเป็นการชำระแบบอัตโนมัติทุกๆ 30 วัน
 • - หากท่านต้องการยกเลิกการชำระเงินในครั้งถัดไป สามารถคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการชำระเงิน” ที่หน้า “แก้ไขโปรไฟล์” ก่อนการ ชำระเงินครั้งถัดไป
 • - หากท่านพบปัญหาในการชำระเงิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า 
 • คอร์สเรียนแบบ 3 เดือน และคอร์สเรียนแบบ 6 เดือน (ชำระแบบครั้งเดียว ไม่มีการชำระอัตโนมัติ)
 • - เรียนครั้งละ 25 นาที 
 • - ระยะเวลาเรียนของ 3 เดือน คือ 90 วัน 
 • - ระยะเวลาเรียนของ 6 เดือน คือ 180 วัน 
 • - สามารถเรียนได้ตามจำนวนครั้งที่สมัครในแต่ละวัน 
 • - หากท่านต้องการเพิ่มจำนวนครั้งในการเรียน  ท่านสามารถเลือกซื้อคูปองเรียนเพิ่มเติมได้ที่เมนูด้านซ้ายที่หน้าหลัก 
 • - คอร์ส 3-6 เดือน ไม่สามารถปรับเปลี่ยนคอร์สเรียนในระหว่างเรียนได้
 • - หากท่านพบปัญหาในการชำระเงิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า 

  ช่องทางการชำระเงิน

 • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต (ATM) ของทุกธนาคาร 
 • worldpay visa master
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพbangkok-bank

  ขั้นตอนการโอนเงิน:

 1. โอนเข้าที่ เลขที่บัญชี 105-499418-9 ธนาคารกรุงเทพ/Saving Engoo (Thailand)
 2. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง info.th@engoo.com
 3. แจ้งอีเมล อีกครั้งทาง Line@ ID : @engoothailand หรือ Skype ID : thaiengoo
 4. เจ้าหน้าที่จะทำการส่งรหัสเพื่อนำไปเปิดคลาสให้ภายใน 24 ชม.
 5. นำรหัสไปใส่ในช่องรหัสโปรโมชั่นที่หน้าแก้ไขโปรไฟล์ และสนุกกับการเรียนกับอิงกูได้เลย
 • หากท่านพบปัญหาในการชำระเงิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า

  เงื่อนไขการคืนเงิน

 1. ภายใน 7 วันนับจากวันที่ชำระเงิน - การชำระคืนเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ทำการเรียนใดๆในคอร์สเรียนนั้น
 2. หลังจาก 7 วันนับจากวันที่ชำระเงิน ไม่สามารถคืนเงินได้ เว้นแต่การชำระเงินนั้นเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค
 3. หากคุณไม่ทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนถึงกำหนดการชำระเงินรอบบิลถัดไป (กรุณาตรวจสอบบัญชีของคุณเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม) คุณจะถูกเรียกเก็บชำระค่าคอร์สเรียนในราคาปกติทุกเดือนจนกว่าคุณจะทำการยกเลิก
 4. สำหรับการต่อคอร์สเรียนอัติโนมัติ เงื่อนไขการขอคืนเงินจะสามารถคืนเงินได้ในเฉพาะในกรณีเป็นคอร์สเรียนแรกเท่านั้น จะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ในกรณีต่อคอร์สเรียนอัตโนมัติ ตั้งแต่เดือนที่ 2 เป็นต้นไป คอร์สเรียนของคุณจะถูกต่ออัตโนมัติในราคาปกติทุกเดือนจนกว่าคุณจะทำการยกเลิก ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเรียนเกิดขึ้นในเดือนนั้นๆก็ตาม
 5. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการชำระเงิน กรุณาอ่านเงื่อนไขการชำระเงินอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำการชำระเงิน

  การจองคลาส และการยกเลิกคลาสเรียน

 • รบกวนตรวจสอบ ID Skype ให้ถูกต้องก่อนจองคลาสเรียน (สามารถแอด Skype มาที่ ID : thaiengoo  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบไอดีและทำการแก้ไขในระบบ)
 • การจองคลาสเรียน สามารถจองได้ก่อนเริ่มเรียน อย่างน้อย 15 นาที
 • หากต้องการยกเลิกคลาสเรียน สามารถยกเลิกก่อนเริ่มเรียนได้อย่างน้อย 30 นาที
 • หากท่านจองคลาสเรียนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเรียนครั้งนั้น
 • หากคุณครูไม่เข้าสอนตามเวลาที่จองไว้หรือปัญหาในการเรียนเกิดจากคุณครู ทางเราจะส่ง คลาสชดเชยให้ทันที

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Engoo